Trung Quốc âm mưu đem trực thăng WZ-10 ra Biển Đông?

-Không loại trừ khả năng trong tương lai gần Trung Quốc có thể triển khai trực thăng tấn công WZ-10 tới Biển Đông, Hoa Đông trên các tàu đổ bộ.

Trung Quốc âm mưu đem trực thăng WZ-10 ra Biển Đông?

Shares

Shares

23 queries in 1.313 seconds.