Trung Quốc, Almaty nỗ lực xin đăng cai Olympics Mùa đông 2022 (VOA60)

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.