trợt patin chỉ là làm nền cho cái này thôi.đỉnh hơn nhiều…………

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.