Trông mặt tàu chiến lớn thứ ba của Hải quân Ấn Độ

Với lượng giãn nước toài tải 6.700 tấn, tàu khu trục lớp Delhi được coi là tàu chiến lớn thứ ba của Hải quân Ấn Độ.

Trông mặt tàu chiến lớn thứ ba của Hải quân Ấn Độ

Shares

Shares

21 queries in 2.055 seconds.