Trộm vải thiều bá đạo, vặt từng quả một xong tích lại lần đầu em thấy trộm kiểu này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.