Trộm Iphone 6S plus- trong vài giây, thanh niên khiến chiếc điện thoại 17 triệu ra đi.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.871 seconds.