Trộm chó ở nước ngoài cũng liều lĩnh và manh động không kém nước ta

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.