Trộm cắp bây giờ lầy thật, đến cái nắp bình xăng cũng không tha

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

65 queries in 0.519 seconds.