TROLL như thế này thì chỉ có thể mấy thằng “cờ-hó” bạn thân (P/S: nhớ tuổi học trò quá)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.