Troll kiểu này thì bố con thằng nào mà chả sợ . Vâng và cái kết rất có hậu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.