Troll kiểu này chắc vui ha. Có thánh nào dám thử k?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.314 seconds.