Troll kiểu này chắc vui ha. Có thánh nào dám thử k?

Shares

Shares

51 queries in 4.566 seconds.