TROLL Có Học (troll ba tấc lưỡi) – Tập 9: Đi tù với Girl xinh, mối liên hệ giữa Bạn bè và Bưởi ✔

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.