TROLL Có Học (troll ba tấc lưỡi) – Tập 10: Cho anh ngửi nách em một cái, để anh tặng em cái the ✔

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.