Trở về Hòn Ngọc Viễn Đông hay xóa bỏ văn hóa?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.