Thanh niên đang ăn mừng vì nhấc được tạ 200kg, ai ngờ….

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.