Trẻ Trâu Hải Dương lạng lách cản trở giao thông . Ngày xưa mình cũng trẻ trâu nhưng đâu có chơi ngu như thế này ^^!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.