Trẻ đầu tiên bị bệnh teo đầu sinh ra ở New Jersey

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.897 seconds.