Trang web quốc hội Iraq bị xâm nhập: ” Đất nước này bị bọn ngu cai trị”

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.622 seconds.