Trắng gì mà sáng thế, công nhận thằng quay phim tốt thật

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.