Trang bị “khủng” của một lính Nga chiến đấu ở Syria

Thay vì những bộ quân trang nặng nề như tại quê nhà, các binh sĩ Nga làm nhiệm vụ quốc tế tại Syria hay Tajikistan được trang bị quân trang gọn nhẹ hơn.

Trang bị “khủng” của một lính Nga chiến đấu ở Syria

Shares

Shares

46 queries in 2.689 seconds.