Trần Huỳnh Duy Thức kiên quyết tiếp tục tuyệt thực

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 1.224 seconds.