‘Trạm vệ tinh của Ấn ở Việt Nam khuấy động Biển Đông’

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.