‘TQ xây dựng ở Biển Đông không thay đổi được chủ quyền của VN’

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.