TQ sợ Pokemon GO làm lộ địa điểm các căn cứ quân sự bí mật

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.912 seconds.