TQ mong quan hệ quân sự tốt đẹp với ông Trump

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE