TQ đề nghị không đưa tranh chấp lãnh hải vào thượng đỉnh G20

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.