TQ Campuchia nhất trí ủng hộ lẫn nhau về ‘lợi ích cốt lõi’

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.