TQ bác yêu cầu của Việt Nam, không rút giàn khoan 981

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.