TQ bác đề nghị của Anh liên quan đến vụ kiện bản đồ lưỡi bò

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.