Top 6 khẩu súng cổ Quân đội Mỹ nên tái sử dụng

Tiểu liên Thompson, súng carbine M1, súng phóng lựu M79...là những khẩu súng cổ được giới quân sự khuyên Quân đội Mỹ nên tái sử dụng.

Top 6 khẩu súng cổ Quân đội Mỹ nên tái sử dụng

Shares

Shares

23 queries in 1.330 seconds.