Tổng thống Obama thăm Hiroshima, khẳng định “không lập lại điều ma quỷ

Shares

Shares

19 queries in 1.649 seconds.