Tổng thống Obama thăm Hiroshima, khẳng định “không lập lại điều ma quỷ

0
10

comments

SHARE