Tổng thống Obama thăm Hiroshima, khẳng định “không lập lại điều ma quỷ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.613 seconds.