Tổng thống Mỹ: ‘Thế giới cần một EU vững mạnh, đoàn kết’

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.