Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam, tài xế xe ôm Sài Gòn nói gì?

Shares

Shares

44 queries in 3.249 seconds.