Tổng thống Barack Obama giảm án cho tù nhân tội ma túy

Shares

Shares

18 queries in 1.645 seconds.