Tốn cả triệu đô cải tạo, hồ vẫn bốc mùi hôi thối ở Hà Nội

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.