Tối qua hơi quá chén mà giờ được tổ chức lễ lớn quá

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.