Tội nghiệp bà cụ vào shop quần áo trộm nhầm phải điều khiển điều hòa chứ không phải iphone 6

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.