Tối Cao Pháp Viện Mỹ xác nhận quyền không cho nhập cảnh của chính phủ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.718 seconds.