Tòa án Tối Cao chặn kế hoạch nhập cư của ông Obama

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.751 seconds.