Tòa án Tối Cao chặn kế hoạch nhập cư của ông Obama

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 2.641 seconds.