Tỏ tường năng lực tàu chiến Canada vừa tới Việt Nam

Tàu chiến Canada thăm Việt Nam sở hữu năng lực tác chiến khá mạnh mẽ, có khả năng tấn công tiêu diệt các tàu mặt nước, máy bay và tên lửa hành trình.

Tỏ tường năng lực tàu chiến Canada vừa tới Việt Nam

Shares

Shares

21 queries in 2.039 seconds.