Tỏ tường 100 xe tăng T-72 áp sát biên giới Trung Quốc

Quân đội Ấn Độ đã gửi 100 xe tăng T-72 nâng cấp tới khu vực biên giới giáp với Trung Quốc.

Tỏ tường 100 xe tăng T-72 áp sát biên giới Trung Quốc

Shares

Shares

22 queries in 1.796 seconds.