Tỏ thiện chí với VN, ông Duterte ra tận thuyền tiễn ngư dân Việt về nước

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE