Tỏ thiện chí với VN, ông Duterte ra tận thuyền tiễn ngư dân Việt về nước

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

15 queries in 0.953 seconds.