Tỏ thiện chí với VN, ông Duterte ra tận thuyền tiễn ngư dân Việt về nước

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

43 queries in 2.590 seconds.