TNS Cộng hoà, cựu giới chức an ninh tuyên bố không bầu cho ông Trump

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

23 queries in 1.510 seconds.