Tình yêu xa mặt cách lòng.. Đó là sự thật.. Phải giữ… Phải giữ..

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.