Tình trạng chen lấn, xô đẩy tại các lễ hội ở Việt Nam – Cuộc Sống Quanh Ta 21-04-2016

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.