Tinh thần dân tộc, chống Trung Quốc của người Việt Nam – Cuộc Sống Quanh Ta 22-07-2016

Shares

Theo RFAVietnamese

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.