Tình hình cứ như này dự là mai sau rớt đại học thì đến phụ hồ cũng không có cơ hội làm đâu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.