Tin nói Mỹ đặt hệ thống radar SBX ở ngoài khơi Bắc Triều Tiên

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

22 queries in 1.994 seconds.