Tin nói Mỹ đặt hệ thống radar SBX ở ngoài khơi Bắc Triều Tiên

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE