Tiết lộ “sốc” vũ khí tối tân Mỹ tập trung ở châu Á

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Carter thì nước Mỹ đã triển khai hầu hết những loại vũ khí tối tân tới khu vực châu Á.

Tiết lộ “sốc” vũ khí tối tân Mỹ tập trung ở châu Á

Shares

Shares

20 queries in 1.196 seconds.