Tiết lộ “sốc“: Siêu tăng T-84 của Thái Lan là đồ rởm?

Theo các nguồn tin Nga, siêu xe tăng T-84 do Ukraine sản xuất được quảng cáo trên thị trường xuất khẩu với tính năng không tương ứng thực tế.

Tiết lộ “sốc“: Siêu tăng T-84 của Thái Lan là đồ rởm?

Shares

Shares

48 queries in 3.445 seconds.